Inovatívne produkty pre prevenciu pred COVID-19

Výrobca Alcovisor prináša na trh inovatívne produkty, ktoré reagujú na vírusové ochorenie COVID-19 a z neho vyplývajúcu prevenciu. Sú vhodnými pomôckami pre súčasnú a možnú budúcu potrebu kontroly ľudí, ktorí vstupujú do akéhokoľvek objektu (obchod, banka, zamestnanie,...). Alcovisor TRUFACE, Alcovisor HeliosAlcovisor Phoebus Advanced zisťujú, či má daná osoba nasadené rúško a taktiež jej bezkontaktne zmerajú teplotu. Alcovisor Helios a Alcovisor Phoebus Advanced navyše ponúkajú aj možnosť vykonania dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu. Všetky dané zariadenia je možné napojiť na turniket, či na elektronicky otvárateľnú bránu. To znamená, že v prípade nenasadenia rúška alebo teploty sa brána jednoducho neotvorí. Možnosť kontroly nasadenia rúška je pre všetky typy nastaviteľná a v prípade potreby je možné ju vypnúť.

 

Alcovisor TRUFACE

Alcovisor TRUFACE je model, ktorý ponúka kontrolu nasadenia rúška a bezkontaktné meranie teploty. V prípade vysokej telesnej teploty alebo bez nasadenia rúška na tvári nie je osobe povolené dostať sa do objektu. V prípade použitia zariadenia pre vstup na pracovisko je možné vytvoriť databázu zamestnancov. Vďaka veľmi presnej biometrii tváre prístroj nevpustí osobu, ktorú nemá vo svoje databáze a to aj napriek tomu, že by osoba mala nasadené rúško a nemala by vysokú teplotu. TRUFACE je možné získať v 3 vyhotoveniach WATFR-01, WATFR-05 a WATFR-08.

 

watfr1.jpg

 

Alcovisor Helios

Alcovisor Helios má všetky vlastnosti spomínaného Alcovisor TRUFACE (kontrola nasadenia rúška, bezkontaktné meranie teploty, databáza zamestnancov) a naviac ponúka bezkontaktné meranie alkoholu v dychu. Prístroj disponuje biometriou tváre a v reálnom čase vie priradiť zamestnanca nielen k výsledku dychovej skúšky, ale aj k výsledku merania teploty. V prípade pripojenia k vstupnej bráne zariadenie odoprie vstup na pracovisko osobe, ktorá mala pozitívny výsledok dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu, pri nameraní vysokej teploty, ako aj pri neprítomnosti rúška na tvári.

 

helios.jpg

 

Alcovisor Phoebus Advanced

Alcovisor Phoebus Advanced je obľúbený a vyhľadávaný alkohol tester firmami s väčším množstvom zamestnancov. Primárnou úlohou je monitorovanie zamestnancov pri vstupe do podniku na základe dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu. Tento model má voliteľné prídavné funkcie - bezkontaktné meranie teploty a možnosť zistenia, či má daný zamestnanec nasadené rúško. To znamená, že v prípade pozitívneho výsledku na prítomnosť alkoholu alebo vysokej teploty nevpustí zamestnanca na pracovisko. Vďaka biometrii tváre vie zo svojej databázy priradiť zamestnanca k výsledku dychovej skúšky.

 

phoebus-advanced.jpg

Všetky vyššie spomenuté prístroje dokážu po úvodných nastaveniach pracovať samostatne bez potreby obsluhy. Zariadenia taktiež dokážu komunikovať so vstupnými kartami (NFC systém).

Dnes je 27.september 2021, meniny má Cyprián, zajtra Václav
032/381 00 75