Potrebujem tester s overením SLM? Fakty, ktoré ste o testeroch doteraz nevedeli

Pri výbere alkohol testera je vždy dôležité vedieť, čo od neho chcem alebo potrebujem. Potrebujem ho pre seba, len tak orientačne, alebo chcem vykonávať viac meraní než mi dovoľujú testery pre osobné používanie?

Ďalej treba vedieť, čo už od konkrétneho alkohol testera očakávam. Chcem napríklad svojich zamestnancov iba upozorniť a zdvihnúť varovný prst alebo chcem rovno vyvodzovať pracovno-právne dôsledky? Ak sa rozhodnete pre možnosť vyvodzovania pracovno-právnych dôsledkov, určite budete potrebovať dôkazné meradlo s certifikátom o overení od Slovenskej legálnej metrológie (SLM) alebo od Slovenského metrologického ústavu (SMÚ).

Jeden zo základných rozdielov používania alkohol testerov je teda medzi orientačnými meraniami a dôkaznou analýzou prípustnou na súde:

  • Medzi orientačné alkohol testery patria alkohol testery, ktoré nemajú certifikát typu meradla (udeľuje Slovenský metrologický ústav na 10 rokov).
  • K orientačným alkohol testerom sa tiež radia testery, ktoré síce certifikát typu meradla majú, no nemajú v platnosti certifikát o overení (udeľuje SLM alebo SMÚ na 6 mesiacov).
  • Dôkazné meradlá sú alkohol testery, ktoré majú certifikát typu meradla a zároveň majú platný certifikát o overení (od SLM alebo SMÚ).


Pri zakúpení alkohol testera, spadajúceho do kategórie dôkazných meradiel viete, že daný prístroj má už certifikát typu meradla. Tento certifikát sa nedáva koncovému užívateľovi.

Pri certifikácii alkohol testera pre dôkazné účely sa najprv vykoná jeho kalibrácia a následne sa od SLM/SMÚ získa certifikát o overení. Tento certifikát sa už odovzdáva koncovému užívateľovi. Oba tieto úkony sú platné 6 mesiacov. Ako sme už spomínali, aby alkohol tester bol dôkazným aj naďalej, je potrebné v pravidelných polročných intervaloch opakovane vykonávať kalibráciu a následne požiadať o certifikát o overení v SLM/SMÚ. Pamätajte, alkohol tester sa považuje za dôkazné meradlo iba v čase, keď má platný certifikát o overení.

Orientačné alkohol testery nepodliehajú žiadnej certifikácii, slúžia iba na zistenie orientačných výsledkov prítomnosti alkoholu fyzických osôb, alebo aj zamestnancov vo firmách. Nakoľko dôkazné alkohol testery patria do vyššej cenovej kategórie a tiež pravidelná údržba je finančne náročná, mnoho menších  firiem dáva prednosť práve orientačnému alkohol testeru. Takýto detektor alkoholu rovnako podlieha pravidelnej kalibrácii, nie je však potrebné (ani možné) certifikovať ho v SLM/SMÚ. Kalibráciu orientačných meradiel zabezpečujeme vo vlastnom kalibračnom laboratóriu. Pri kúpe nového orientačného meradla je tester nakalibrovaný - táto kalibrácia je vo väčšine prípadov platná 6 mesiacov. Po tomto období odporúčame znova tester nakalibrovať. Kalibrácia slúži ako údržba senzora a na opätovné nastavenie presnosti merania.

Pri kontrole zamestnancov a prípadnom pozitívnom výsledku však výstup z orientačného alkohol testera nemožno považovať za právne záväzný. Je nutné zamestnanca požiadať o účasť na krvnej skúške, ktorá preukázateľne zistí prítomnosť alkoholu v krvi alebo privolať policajtov, ktorí uskutočnia dychovú skúšku dôkazným alkohol testerom.

Pri výbere alkohol testera do firmy dbajte vždy na svoje očakávania a potreby. Veríme, že aj tento článok vám pomôže pri výbere z našej širokej ponuky orientačných a dôkazných meradiel.

Váš tím Tester.sk

Dnes je 19.september 2020, meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav(a)
032/381 00 75