Princíp vyhodnocovania alkoholu - 1.časť

Mnohokrát sa pri komunikácii s našimi zákazníkmi stretávame s otázkami typu: „Vypil som toľko a toľko a po takom a takom čase som nafúkal čistú nulu! Prečo môj tester nemeria správne?“ Na takúto otázku bežne pokladáme mnoho protiotázok, aby sme nakoniec dospeli k záveru, že tester meria správne.

Existuje niekoľko zásadných faktorov, ktoré ovplyvňujú, koľko alkoholu má človek v krvi (okrem samotného množstva vypitého alkoholu). Najdôležitejšie sú hmotnosť a pohlavie. Potom treba brať do úvahy osobité faktory, ktoré sa môžu líšiť napríklad aj u dvoch mužov s rovnakou hmotnosťou (napr. vek, skúsenosti s pitím alkoholu a pod.).

Faktory hmotnosti a pohlavia sa dajú vysvetliť na Widmarkovom vzorci, ktorý pracuje len s týmito „veličinami“. Vzorec vyzerá nasledovne:

 

EBAC = (0,806 x SD / BW x Wt – MR x DP) x 10

pričom:

EBAC - odhadovaný obsah alkoholu v krvi

0,806 - konštanta pre vodu v krvi človeka (80,6%)

SD - počet štandardných nápojov (1 = 10 - 12g alkoholu v nápoji)

malé pivo 10°                                     = 1 SD

veľké pivo 10°                                     = 1,7 SD

veľké pivo 12°                                     = 2 SD

1 dcl vína                                           = 1 SD

50 ml tvrdého alkoholu (cca 40%)    = 1,6 SD

BW - konštanta vody v tele človeka (0,58 pre mužov0,49 pre ženy)

Wt - telesná hmotnosť (kilogramy)

MR - metabolická konštanta (0,015 pre mužov0,017 pre ženy)

DP - počet hodín od začiatku konzumácie

10 - prepočítanie výsledku na promile

 

 

Poďme si postupne vysvetliť celý tento vzorec. Od výsledku očakávame odhadovaný obsah alkoholu v krvi (EBAC – Estimated blood alcohol content). Najprv začíname konštantou 0,806. V krvi sa nachádza najviac vody z organizmu, vyše 80 % z celkového množstva, čo vysvetľuje túto konštantu. Tú vynásobíme počtom štandardných nápojov (SD). 1 SD obsahuje približne 10 - 12 g čistého alkoholu v nápoji. 1 SD je napr. 1 dcl vína, 2 SD už je veľké pivo 12°. Výsledné SD je vlastne súčet množstva vypitého alkoholu.

Číslo, ktoré nám vyjde, vydelíme súčinom konštanty vody v tele človeka, ktorá je rozdielna u muža a u ženy a telesnou hmotnosťou (príklad: 80-kilový muž bude deliť číslom 0,58 x 80 = 46,4). Od tohto podielu odpočítame súčin metabolickej konštanty (opätovne je rozdielna u muža a ženy) a doby od začatia pitia v hodinách. Výsledok vynásobíme číslom 10 aby sme dostali výslednú hodnotu v promile.

V tomto vzorci sú demonštrované faktory ako pohlavie a hmotnosť. Nie je v ňom priestor pre vkladanie ďalších vstupných informácii a preto je výsledok iba veľmi orientačný. Presnosť tohto vzorca rozhodne odskúšame a o výsledky sa podelíme už tento týždeň.

 

Váš tím Tester.sk

Dnes je 29.január 2020, meniny má Gašpar, zajtra Ema
032/381 00 75