spat

Dräger
Pac® 5500 - H2S

Dostupnosť: info v obchode
Pridať do košíka
310,00 € s DPH

Ideálny prístroj pre osobné použitie pri bezpečnostnom meraní koncentrácie plynov. Pac 5500 je určený pre rýchlu detekciu sírovodíka. Tento malý, presný a spoľahlivý prístroj nemá limitovanú životnosť.

  • odhaľovanie úniku H2S (sírovodíka)
  • rozsah merania: 0-100 ppm
  • stupeň krytia: IP65
  • vhodný pre práce vo dne aj v noci
  • spoľahlivý senzor Dräger
Pac® 5500 - H2S

Dräger Pac® 5500 - H2S

Kód Prevedenie Variant Zľava Cena s DPH Dostupnosť  
0 ks - - 310,00 € info v obchode

PAC 5500 - CO

MALÝ A ROBUSTNÝ

Prístroj Dräger Pac 5500 bol vyvinutý podľa nárokov a potrieb pouţívateľov v priemyselných aplikáciách. Malé rozmery, nízka hmotnosť, jednoduchá obsluha jednou rukou, pohodlné ovládanie v rukaviciach a súčasne nárazuvzdorná konštrukcia s vysokou chemickou odolnosťou a vysokým stupňom krytia proti vode a prachu dodávajú prístroju Pac 5500 nekompromisný vlastnosti.

 

BEZPEČNOSŤ

Špeciálne umiestnenie senzora zabezpečuje prístup plynu zhora aj z čelnej strany prístroja tak, aby aj pri náhodnom prikrytie nedošlo k zamedzeniu prístupu plynu k senzoru.

 

NELIMITOVANÁ ŽIVOTNOSŤ

Prístroj Pac 5500 je navrhnutý pre dlhodobé používanie. Možnosť výmeny batérie, výmeny filtra senzora i samotného senzora bez zvláštnych nárokov a nástrojov dovoľuje udržiavať prístroj v optimálnom stave počas mnohých rokov.

 

MINIATÚRNE SENZORY

Prístroj Pac 5500 je osadený najnovšou generáciou miniatúrnych senzorov Dräger XXS, ktoré boli vyvinuté špeciálne pre použitie v osobnej detekčnej technike. Ich extrémna očakávaná životnosť 5 až 8 rokov je umocnená značnou rýchlosťou reakcie a taktiež ich časovú stabilitou.

 

PREHĽADNÝ DISPLEJ

Veľký a dobre čitateľný LCD displej zobrazuje koncentráciu plynu i meracie jednotku. Na želanie je možné zvoliť konfiguráciu, kedy je na displeji zobrazený len druh meraného plynu a údaj o koncentrácii sa zobrazuje až po prekročení nastavených alarmových medzí. Na displeji sa nevyskytujú žiadne textové informácie, ktoré by v rôznych jazykoch mohli byť mylne interpretované. Pre zlepšenie čitateľnosti za nepriaznivých svetelných podmienok je displej vybavený osvetlením.

Pre rýchle optické rozlíšenie prístrojov podľa druhu meraného plynu je voliteľným doplnkom farebná maska ​​prístroje - pre sírovodík je určená žltá.

 

VAROVANIE A ALARMY

Prístroj Pac 5500 je vybavený vibračným, multitónovým akustickým aj optickým alarmom s blikajúcimi LED diódami, ktorý je viditeľný zo všetkých uhlov pohľadu. Dve alarmové úrovne - varovanie a hlavné alarm - môžu byť užívateľsky ľubovoľne nastavené.

Prístroj tiež signalizuje vybitie batérie v dvoch rozoznateľných alarmoch. Pokiaľ dôjde počas používania prístroja k poruche elektroniky alebo senzora, je používateľ okamžite informovaný zreteľným alarmovým hlásením a indikáciou na displeji.

Pre užívateľov prístroja je tiež voliteľne k dispozícii prevádzkové signál, ktorý krátku akustickou a optickou signalizáciou v dlhších intervaloch indikuje správnu funkciu prístroja.

Časová náročnosť Bump Testu je zvyčajne len 8 až 15 sekúnd. Pre jeho vykonanie slúži testovacie stanice Dräger Bump Test Station, ktorá pracuje rýchlo, ekonomicky a bez nutnosti prívodu energie. Každý úspešne vykonaný test sa automaticky ukladá do pamäte prístroja. Ak je test neúspešný, prístroj sa prepne do režimu "mimo prevádzky". Testovacie stanice Dräger Bump Test Station môže byť rozšírená o mobilný tlačiareň, ktorá po vykonaní testu vytlačí protokol.

 

BUMP TEST A KALIBRÁCIA

Mnohé národné alebo interné predpisy vyžadujú testovanie prístroja známym plynom. Tento test, tzv. Bump Test, kontroluje správnu funkciu prístroja. Požadované nastavenej intervaly Bump Testu aj kalibrácie sú prístrojom sledované a v prípade ich nedodržania signalizuje prístroj varovania. Ak je toto varovanie aj naďalej ignorované, prístroj sa prepne do stavu "mimo prevádzky". Užívateľ má možnosť obdobným spôsobom nakonfigurovať správanie prístroja pri nedodržaní intervale kalibrácie.

V priebehu štartovacie sekvencie po zapnutí prístroja môže byť vykonaná kalibrácia čistým vzduchom. Kalibrácia senzora sa vykonáva kalibračným plynom za použitia PC. K dispozícii je široké kalibračné príslušenstvo.

 

PAMÄŤ PRÍSTROJA

Prístroj Pac 5500 je vybavený pamäťou merní, ktorá pojme až 60 meraní s časovým údajom (zapnutie, vypnutie, pôsobenie alarmov, Bump Test, kalibrácia ...). Čítanie pamäte sa vykonáva prostredníctvom IR rozhrania do PC. Software pre PC Dräger CC-Vision alebo Dräger Pac Vision slúži na nastavovanie parametrov, kalibráciu, konfigurovanie voliteľných vlastností prístroja a spracovanie dát z pamäte.

 

Dräger PAC 5500 - ZHRNUTIE

- moderné senzory Dräger XXS

- nelimitovaná životnosť

- možnosť výmeny senzora i batérie

- rýchly Bump Test: 8 až 15 s

- voliteľné kalibračné a testovacie funkcie

- bezpečný prístup plynu k senzoru

- robustnosť a ergonómia

 

5500 CO 5500 H2S 5500 O2
Rozsah 0 – 500 ppm 0 – 100 ppm 0 – 100 ppm
Poplašné prahy 30/ 60 ppm 10/ 20 ppm 19/ 23% obj
Rozlišení 2 ppm 0,1 ppm 0.1% obj
Reakční doba 15 s 15 s 10 s
Dnes je 20.november 2019, meniny má Félix, zajtra Elvíra
032/381 00 75