Princíp vyhodnocovania alkoholu - 2.časť

predchádzajúcej časti nášho článku sme si vysvetlili Widmarkov vzorec, ktorý je podstatou zrejme každej on-line alkoholovej kalkulačky. Poďme sa pozrieť ako to funguje na papieri a ako v realite.

Prvý príklad si uvedieme pri priemernom 80-kilovom mužovi, ktorý v priebehu dvoch hodín vypil dve veľké pivá 12° a jednu borovičku:

EBAC =  {(0,806 x 5,6) / (0,58 x 80) – (0,015 x 2)} x 10 = 0,67‰*

*K výsledku sa dopracujeme nasledovne: 0,806 je konštanta vody v krvi, ktorú vynásobíme číslom 5,6 (SD), lebo jedno veľké pivo 12° = 2 SD a  borovička = 1,6 SD. Keďže počítame dve veľké pivá 12°, k číslu 5,6 sme došli nasledovne: 2+2+1,6 =5,6. Výsledné číslo 4,5136 vydelíme číslom 46,4. K tomuto číslu sme došli tak, že sme konštantu vody v tele muža 0,58 vynásobili jeho hmotnosťou (80). Od tohto čiastkového výsledku (zaokrúhlene 0,097) odpočítame číslo 0,03. K nemu sme sa dopracovali tak, že metabolickú konštantu muža (0,015) sme vynásobili počtom hodín od začiatku konzumácie, v našom prípade 2h. Výsledok 0,067 vynásobíme 10, aby sme dostali výsledok v promile.

 

Teraz sa pozrime ako by pri takomto množstve alkoholu v priebehu dvoch hodín obstála žena s hmotnosťou 60kg:

EBAC = {(0,806 x 5,6) / (0,49 x 60) – (0,017 x 2)} x 10 = 1,2‰

 

A ako by obstál muž, ktorý má 120 kilogramov?

EBAC = {(0,806 x 5,6) / (0,58 x 120) – (0,015 x2)} x 10 = 0,35‰

V týchto príkladoch sme mali ženu so 60 kg a dvoch mužov, pričom jeden vážil 80 kg a druhý 120 kg. Všetci traja vypili v rovnakom čase rovnaké množstvo alkoholu, pričom najviac alkoholu v krvi má žena. Zo vzorca vidíme, že výsledok ovplyvnila nielen jej hmotnosť, ale aj konštanta vody v tele, ktorá je nižšia ako u muža. Taktiež jej metabolická konštanta je vyššia ako u muža, čo značí pomalšie odbúravanie alkoholu organizmom. Ak by sme mali napríklad muža aj ženu vážiacich rovnako, muž bude mať pri rovnakom množstve vypitého alkoholu počas rovnakého času menej alkoholu v krvi ako žena. Z výsledkov potom vidíme, že najmenej alkoholu v krvi bude mať práve 120kg muž , a to kvôli svojej hmotnosti.

Vďaka týmto výpočtom sme si názorne ukázali, aký vplyv má hmotnosť a pohlavie na množstvo alkoholu v krvi. Samotný výsledok merania však môžu ovplyvniť aj individuálne faktory, ktoré sa nedajú zmerať. Napríklad najedený človek pri dychovej skúške „nafúka“ menej ako lačný človek (aj pri rovnakom pohlaví a hmotnosti). Ďalej to môžu byť faktory ako výška, vek, celkové odpočinutie organizmu alebo dokonca aj „vytrénovanosť“ na alkohol. Taktiež samotný vzorec nepočíta najpresnejšie s počtom hodín od začiatku konzumácie, keďže vyjadruje rovnako situáciu vypitia napr. dvoch pív rýchlo po sebe a premerania za dve hodiny, a rovnako vyhodnocuje popíjanie dvoch pív počas dvoch hodín a následného premerania.

Výsledky sa v praxi od tých teoretických odlišovali. Rozdiely sa individuálne pohybovali v rozmedzí 0,2‰ – 0,4‰. Tieto rozdiely znamenajú, že v meraniach sa preukázali faktory, ktoré vzorec nezahŕňa, lebo sú nemerateľné a u každého sú individuálne.

To znamená, že do vzorca, na ktorom sme demonštrovali faktory ako pohlavie a hmotnosť, nevkladáme ďalšie vstupné informácie a preto je výsledok iba veľmi orientačný.

Dozvedeli sme sa, že očakávania od zobrazeného výsledku sa môžu líšiť, lebo nevieme presne, ako naše telo vlastne reaguje na alkohol. Okrem hmotnosti a pohlavia treba naozaj rátať s osobitými faktormi a aj s tým, že náš organizmus môže odlišne reagovať na alkohol, ako organizmus niekoho iného.

 

Váš tím Tester.sk

Dnes je 31.máj 2020, meniny má Petronela, Petrana, zajtra Žaneta
032/381 00 75